Herbicides

Jest : Glyphosate (48% SL)

Weak Up Mex : Clythodim 15% + Haloxyfob P Methyl 7.5% (22.5% EC)

City core : Metrebiuzin (70% WG)

Shield : Nicosalfiron (4% OD)